Oznámení

18. 8. odpoledne uctívání a chval pro mládež v Nebušicích

Pražské bohoslužby probíhají v úterý a v pátek v 19 hodin. V neděli se koná bohoslužba od 11  hod. 

Dětská shromáždění probíhají v neděli souběžně s hlavními bohoslužbami v samostatných prostorách dětské církve. 

Provádíme pravidelnou dezinfekci prostor a prosíme o dodržování pokynů souvisejících s hygienickými požadavky. Děkujeme za vaši spolupráci. 

Církev Oáza

 

Všechny akce a pravidelná shromáždění na jednom místě

Poslední

příspěvky na blogu

Spravedlivý soudce

Spravedlivý soudce

Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se: „V jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a člověka si nevážil. V tom městě byla také jedna vdova. Chodila za ním a říkala: ‚Zjednej mi právo proti mému odpůrci!‘ Dlouho se mu...

Smělá důvěra

Smělá důvěra

A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den – vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on.V lásce není...

Druhá šance

Druhá šance

Nikdo nevystoupil do nebe, jedině ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka,  Jan 3:13-14 (B21) Kdyby byl Pán Ježíši Kristus jenom dalším židovským prorokem, rabínem či spravedlivým mužem, jeho...