Den Letnic

Den Letnic

Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali...
Hle, on přichází

Hle, on přichází

Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly! Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem, a nepřijali jste mě, byl jsem nahý, a...
Boží láska

Boží láska

Ježíš jim odpověděl: „Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i já.“  A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu. Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Syn...
Velký malý problém

Velký malý problém

Před více jak měsícem jsem začala slyšet divný šum v uchu. Nejprve jsem to přičítala zapnuté myčce nebo jinému spotřebiči, který vydává monotónní zvuk, který se nese domácností. Postupně jsem si ale uvědomila, že zvuk nemá vnější původ, ale vychází zevnitř, jako byste...
Najdi sílu v Hospodinu

Najdi sílu v Hospodinu

Když David se svými muži dorazil do města, hle – bylo vypálené a jejich ženy, synové i dcery odvlečeni do zajetí! David i jeho muži se dali do hlasitého pláče, až už neměli sílu plakat dál. Byly zajaty i obě Davidovy ženy, Achinoam Jizreelská a Abigail, vdova po...
Neviditelné je věčné

Neviditelné je věčné

Taková je služba, kterou jsme z Božího milosrdenství přijali, a proto se nevzdáváme. Odmítáme hanebné tajnůstkaření, vychytralé praktiky a překrucování Božího slova. Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohem a každý, kdo má svědomí, to může sám uznat.  Pokud je...
S Bohem je všechno možné

S Bohem je všechno možné

Pracuji jako hostitelka v restauraci KFC v Praze. Prošla jsem v práci dobrými, ale i náročnými dny, které jsem díky Bohu zvládla. Asi po půl roce jsem dostala nabídku manažerské pozice. Požádala jsem pastora o modlitbu, aby se to stalo ve správný čas a Boží milostí....
Dej Boha na první místo, on ti požehná

Dej Boha na první místo, on ti požehná

Jmenuji se David. Jako zedník jsem od roku 2008 vystřídal jak zaměstnání, tak práci na živnostenský list, nicméně soustavně jsem se potkával s lidmi, kteří si objednali práci a nezaplatili buď celou částku, nebo platili pozdě nebo vůbec. Časem jsem se dostal do...