30. výročí služby / 30th Ministry Anniversary

…pomazáním bude jho zlomeno. Izajáš 10:27 / ...by the anointing the yoke shall be destroyed. Isaiah 10:27

Oslavujeme 30. let služby Holy Ghost End Time Ministries

We celebrate 30th Anniversary of Holy Ghost End Time Ministries Int.

Program:

Připojte se k oslavám ve dnech 21. –  23. července 2023

Kde: Nám. Padlých 110, Praha 6 Nebušice

Budeme se na vás těšit.

Podrobnější program připravujeme.

 

Agenda:

Join us in celebration in July 21 – 23, 2023. 

Where: Nám. Padlých 110, Prague 6 Nebušice

We look forward to seeing you.

Detail information is about to come.

Festus Nsoha (CZE)

Festus Nsoha (CZE)

Starší pastor Církve Oáza

Zakladatel a apoštol Holy Ghost End Time Ministries Int. a starší pastor Církve Oáza v České republice. Pastor Festus od Boha dostal mezinárodní službu, která zasahuje lidi téměř po celém světě skrze službu v církvích, na mezinárodních konferencích a prostřednictvím televizního vysílání. Jeho apoštolská služba se vyznačuje vizemi, zjeveními a vhledem do tajemství Ježíše Krista. V září roku 1991 ho Pán povolal, aby opustil rodnou Nigérii a odjel kázat evangelium do tehdejšího Československa. Pastor Festus slouží v České republice od roku 1993, kde trvale žije s celou svou rodinou.

…..

Festus Nsoha is the Founder of Holy Ghost End Time Ministries Int. and the Senior Pastor of Oasis Churches in the Czech Republic. He is an international speaker, who has ministered extensively in many parts of the world at conferences, church services, and via TV ministry. The visitations of the Lord, revelations and his formidable insight into the mysteries of Christ have been the hallmark of his end-time apostolic ministry. In September 1991, the Lord told him to leave his native land of Nigeria to former Czechoslovakia to begin missionary work there in 1993. He and his family are resident missionaries in the Czech Republic.

21. - 23. 7. 2023