• Za ovoce konference Awakening Europe a ostatních evangelizačních akcí 

• Za Boží vední v roce 2017 (jedinci, rodiny, církev)

• Plánovaní a realizaci akcí v roce 2017 (kemp, konference, evangelizace...)

• Obnovu a manifestaci Boží slávy v Církvi

• Zlomení moci nevíry v ČR

• Osvobození utlačovaných a pronásledovaných

• Partnerské služby a kazatele

• Misijní cesty v roce 2017