• Za pastory a vedoucí v těle Kristově
• Za televizní službu
• Za Boží vední v roce 2017 (jedinci, rodiny, církev)
• Za ovoce našeho kempu a ostatních akcí
• Plánovaní a realizaci akcí v roce 2017
• Obnovu a manifestaci Boží slávy v Církvi
• Zlomení moci nevíry v ČR
• Osvobození utlačovaných a pronásledovaných
• Partnerské služby a kazatele
• Misijní cesty v roce 2017